แห่แม่พระทางสายน้ำหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ผวจ.สุพรรณบุรี จัดงาน“แห่แม่พระทางสายน้ำ” ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเชื้อสายญวน หนึ่งเดียวในไทย เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง นายภูวนารถ จารุภูมิกนายก อบต.ต้นตาล ร่วมเปิดงาน“แห่แม่พระทางสายน้ำ” ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยเชื้อสายญวน

โดยมี บาทหลวง สุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาส วัดนักบุญบาร์โธโลมัว ต.ดอนตาล เป็นประธานในพิธี บาทหลวง คมสันต์ ยันต์เจริญ เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ เป็นรองประธานในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก ที่โบสถ์วัดแม่พระประจักษ์หมู่ 4 ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย พระปริยัติวรคุณเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง นำหัวหน้าส่วนราชการ กรมเจ้าท่าฯสมาชิก อบต.ต้นตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านประชาชนชาวไทยเชื้อสายญวน และชาวไทยพุทธเข้าร่วมพิธีแห่อย่างพร้อมเพรียงกัน ผวจ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า บ้านแม่พระประจักษ์ หมู่ 4 ต.ต้นตาลเป็นที่ตั้งของโบสถ์ วัดแม่พระประจักษ์ ที่มีความสวยสดงดงาม ชาวบ้านไทยเชื้อสายญวนต่างให้ความนับถือกันมาหลายชั่วอายุคน สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีจัดให้มีพิธีแห่แม่พระทางสายน้ำ โดยอัญเชิญแม่มารีพระลงเรือ เพื่อทำพิธีโมทนาคุณแม่พระมารีองค์อุปถัมภ์ของชุมชนไทยเชื้อสายญวน อัญเชิญแม่พระออกมาประทานพรให้กับประชาชน ที่เป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ด้าน นายก อบต.ต้นตาล กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อต้องการให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทั้งสองริมคลองสองพี่น้องได้ช่วยกันฟูฟื้นตัวให้พ้นจากจากมลพิษ การกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในคลองสองพี่น้องให้มีความสวยสะอาด ตามธรรมชาติ ประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ เป็นประเพณีของชาวบ้าน เชื้อสายเวียดนามบ้านแม่พระประจักษ์ มีกำหนดจัดขึ้นในเสาร์หรือวันอาทิตย์ สุดท้ายของเดือนต.ค.ทุกปี ที่จัดสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews