สะเทือนแล้ว!ห้ามวัดจำหน่ายวัตถุมงคล-พระเครื่อง

สะเทือนรายได้แน่!หลังเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ออกกฎเข้มวัดจำหน่ายพระบูชา วัตถุมงคล ห้ามปลุกเสกพระเครื่อง ด้านไวยาวัจกร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก มั่นใจกระทบรายได้วัดแน่ และไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในวัด จากกรณีเจ้าคณะปกครองสงฆ์ทำหนังสือถึงเจ้าคณะในปกครองเพื่อแจ้งวัดทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

ห้ามจำหน่ายพระบูชา วัตถุมงคล เทวรูปต่างๆ ห้ามปลุกเสกพระเครื่อง ห้ามแสดงพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดของต้นเอง ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ ปลุกปั่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ห้ามเล่นเฟซบุ๊ก รวมถึงสั่งปลดป้ายงานพุทธาภิเษก(ปลุกเสก)หากพระภิกษุสามเณรผู้ใดไม่เคร่งครัด และละเมิดพระธรรมวินัยให้ลงโทษตามพระธรรมวินัย ฯลฯ

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 2 ต.ค.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ จ.พิษณุโลก นางทองใบ พันธุ์ภูมิพฤกษ์ อายุ 72 ปีไวยาวัจกร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร กล่าวว่า หลังจากมีคำสั่งออกมา ทางวัดก็ปฏิบัติตาม เพราะเป็นวัดอารามหลวงทางวัด ได้สั่งให้เคลื่อนย้ายวัตถุมงคลที่อยู่ในวิหารหลวงพ่อพุทธชินราช ออกมาวางให้พุทธศาสนิกชน ได้บูชากันที่ด้านนอกวิหาร ซึ่งหลังจากกฎหมายออกมาจริงก็ตามทำตามที่กำหนด สิ่งที่มีผลกระทบหรือไม่นั้น ตนคิดว่าได้รับผลกระทบต่อรายได้แน่นอน และคิดว่าจะไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเพราะว่าทางวัดจะต้องอุปการะพระเณรกว่า 300 รูป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews