“มีชัย”ชี้คสช.-ครม.ตั้งพรรคได้แต่หมดสิทธิสมัครส.ส.

“มีชัย”ระบุ“คสช.-ครม.”ลงสมัครส.ส.ไม่ได้เหตุพ้นนาทีทอง 90 วันแล้ว  ยันไม่ใช่มือประสานปรับครม. เล็งส่งก.ม.ลูก“ส.ส.-ส.ว.”ให้สนช.พิจารณาพร้อมกัน28 พ.ย.นี้ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกระแสการตั้งพรรคการเมืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยล่าสุดมีปรากฏว่าภาพถ่ายเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ และ นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร อดีตรัฐมนตรี เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่เป็นการเดินทางต่างประเทศตามปกติเท่านั้น อีกทั้งนายปรีชาก็ไม่ได้สนใจการเมืองแล้ว จึงคิดว่าการเดินทางไปจีนไม่ได้มีนัยทางการเมืองแต่อย่างใด และไม่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลหรือฝ่ายใดในการทำหน้าที่ประสานงานกับอดีตนักการเมือง เพื่อไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ เพราะไม่ได้มีศักยภาพพอทั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินการปรับครม.อย่างไรก็เป็นเรื่องของรัฐบาล
               
เมื่อถามว่า หากคนในรัฐบาลจะตั้งพรรคการเมืองสามารถทำได้ในเวลานี้ใช่หรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า ต้องแยกกันระหว่างการลงสมัครส.ส.กับการตั้งพรรคการเมือง โดยการลงสมัครส.ส.นั้น ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 ได้กำหนดชัดเจนว่าหากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครม.หรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะลงสมัครส.ส.ได้ก็ต่อเมื่อได้พ้นจากตำแหน่งเป็นเวลา 90 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งปัจจุบันได้พ้นระยะเวลาแล้วจึงไม่สามารถลงสมัครส.ส.ได้ แต่ส่วนการตั้งพรรคการเมืองและเป็นการสมาชิกพรรคการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายรองรับเอาไว้ ซึ่งสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ขณะที่ กรธ.ต้องห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 2 ปีอยู่แล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews