ทป.เริ่มให้บริการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์

ทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมให้บริการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท หวังอำนวยสะดวกประชาชน นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาพัฒนาระบบยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ฟิลลิ่ง) โดยครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ทั้งเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นจดทะเบียนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ โดยจะมีการเปิดให้ใช้จริงอย่างเป็นทางการ “การยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สามารถยื่นจดทะเบียนผ่านทางออนไลน์และเลือกชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (อี-เพย์เมนท์) ได้  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการทำงานของหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล” ในการยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ จะช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และภาคธุรกิจที่ใช้บริการ  โดยผู้ใช้บริการระบบดังกล่าว สามารถเรียกดูข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนเองเป็นเจ้าของ หรือเป็นตัวแทนในการดำเนินการได้ทั้งหมด  โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้กำหนดมาตรฐานในการเก็บรักษาเอกสารดิจิทัลและความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews